Blog

Rechten werknemer bij arbeidsconflict – Deel II

Deel ll – Vrijwillige deelname mediation?   Is deelname aan mediation vrijwillig?   Stel de Arbo-arts adviseert mediation. In hoeverre kan je dan nog spreken van een vrijwillige deelname van de betrokken werknemer aan mediation? Een van de voorwaarden van...

read more

Rechten werknemer bij arbeidconflict

Welke rechten heb je als werknemers bij een arbeidsconflict? De werknemer voelt zichzelf in een arbeidsconflict vaak de underdog tegen een grote sterke werkgever. Vaak blijft onderbelicht dat de werkgever bij ziekmelding van een werknemer door een arbeidsconflict een...

read more

Mediation naast rechtspraak

Mediation naast rechtspraak vaak van toegevoegde waarde! Positief resultaat van mediation in gerechtelijke procedures ligt rond de 60%. Mediation is nog effectiever indien betrokkenen eerder (voor het starten van een juridische procedure) met elkaar om de tafel gaan....

read more

Men onderhandelt vaak!

Een onderdeel van een mediation is de onderhandeling over de gezamenlijke oplossingen. Daarbij is het essentieel om samen zo veel mogelijk opties te bedenken. Bij het opperen van allerlei mogelijkheden is het van groot belang dat betrokkenen vrij durven spreken en...

read more

Er is alleen nog maar toon, geen debat

Er is alleen nog maar toon, geen debat.’ Dat is de titel van een essay van Bas Heine in de NRC van 31 december 2016. Het debat moet worden terugveroverd op het ‘geschreeuw en de spin’. ‘Voorwaarde is dat iedereen zich gezien weet, ook als de opvattingen radicaal van...

read more

Samenleven

‘Om samen te kunnen leven moeten we verschillen in zienswijzen erkennen en respecteren. Dat betekent niet dat je je eigen visie op moet geven of altijd maar compromissen moet sluiten. Je kunt het ook grondig met elkaar oneens zijn en elkaar toch nog steeds serieus...

read more

Welke vragen stelt u de mediator bij de eerste kennismaking?

De juiste mediator vinden om het conflict op te lossen. Het is vanzelfsprekend dat voor een succesvolle mediation partijen beiden een goed gevoel moeten hebben bij de keuze van de mediator. Omdat er veel mediators zijn, is een divers palet aan karakters, werkwijze en...

read more

Arbeidsmediation en de bedenktermijn

De vaststellingsovereenkomst en het ingaan van de bedenktermijn: Per 1 juli 2015 heeft  de werknemer vanaf de datum waarop de overeenkomst ‘tot stand is gekomen’ de mogelijkheid om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen alsnog op de vaststellingsovereenkomst terug...

read more

Mediation Rotterdam – arbeidsmediation

Denkt u als werknemer of werkgever aan ontslag? Vaak kan mediation een redmiddel zijn om verstoorde arbeidsrelaties te herstellen. Maljaars Mediation is sterk in de begeleiding van arbeidskwesties doordat naast het vinden van oplossingen tijdens de mediation ook wordt...

read more

Coaching at Sea 2016

Gedurende de zomerperiode tijd en behoefte aan visie en reflectie? Voor een zomerse prijs biedt Madzy ook in 2016 aan om kennis te maken met de effectiviteit van het oplossingsgerichte coachingsmodel. Vooruit kijken naar wat u wilt en de eerste stappen zetten. Omdat...

read more

Klachtbemiddeling in de gezondheidszorg: Voorkom erger!

Onderstaand artikel uit Medisch Contact geeft een goed beeld van het soort klachten en de effecten van klachtbemiddeling in de zorg: Klachtbemiddeling voorkomt erger Publicatie Nr. 43 - 22 oktober 2015 Jaargang 2015 Rubriek Artikelen Auteur Dick Engberts, Justine de...

read more

Arbeidsmediation en conflictcoaching

Op de werkvloer werkt een heel gezelschap mensen samen met allen een andere achtergrond, levensloop, een ander karakter en verschillende interesses en voorkeuren. Laten we eerlijk zijn, men kiest elkaar niet altijd zelf uit en wellicht zijn er ook overeenkomstige...

read more

Hulp nodig bij een conflict?

Heeft u een vraag? Of wilt u graag eens vrijblijvend telefonisch kennismaken? Vul dan het onderstaande formulier in of bel: (06) 41 43 55 55

Madzy begeleidt de gesprekken strak, onpartijdig, ze is praktisch ingesteld en creëert een prettige sfeer.                            

Deelnemer arbeidsmediation in de zorg

Werkt inzicht vergrotend en de gesprekken boden grond voor verdere ontwikkeling van het onderlinge vertrouwen. De lucht is geklaard.

Deelnemer arbeidsmediation

Prettig, kundig, houdt overzicht: Madzy Maljaars biedt een prettige setting om met elkaar in gesprek te gaan als het even moeilijk loopt.

Deelnemer klachtbemiddeling