Blog

Microstress en conflict; 3 tips om microstress te managen

Ken jij je microstressoren?   Een emmer vult druppel voor druppel, nauwelijks merkbaar, tot het moment dat het water over de rand stroomt. Zo ook sluipen microstressoren ons leven binnen, stilletjes, tot de emmer van ons geduld en energie plotseling overloopt....

read more

Tips voor conflictoplossing tijdens vergaderingen

Een effectieve discussie voeren is niet altijd even makkelijk en een oplopende discussie wordt vaker onplezierig dan nuttig ervaren. In een discussie zijn we geneigd vooral met het presenteren van onze eigen visie en standpunt bezig te zijn. Als we gezamenlijk de...

read more

Een effectieve aanpak voor teamdynamiek en conflictsituaties

In dit artikel besteden we aandacht aan hoe een teambegeleiding opgebouwd kan zijn. ‘Kan zijn’, want het is steeds maatwerk en de behoeften van het team of de groep zijn altijd leidend. Aanleiding voor teambegeleiding Vaak wordt contact opgenomen door een HR adviseur...

read more

Teamontwikkeling

In een goed samenwerkingsverband:1.) is duidelijk wat het doel is en;2.) zijn er gezonde en plezierige werkrelaties, heldere communicatie en duidelijke rollen. 1. Het doel staat meestal ongeveer wel vast. Juist het precies formuleren van prioriteiten en wie doet wat...

read more

Drie tips voor samenwerken in crisistijd.

In de meeste organisaties wordt het thuiswerken inmiddels wat gewoner. Toch zijn er ook nog veel organisaties die nog wel vol in de crisisstand / overleef stand staan. Zo is het onder andere bij de basisscholen pionieren hoe met de nieuwe maatregelen om te gaan. 3...

read more

3 tips voor prettige samenwerking vanuit huis

Het ziet ernaar uit dat velen van ons gedurende een langere periode vanuit huis gaan werken. 3 tips die een open werkklimaat helpen. 1.) Wees mild in je oordeel.Communicatie bestaat voor een belangrijk deel uit non-verbale signalen. Deze ga je misschien wel 3 weken...

read more

Elke organisatie een interne mediator.

Goede samenwerking is het kapitaal van een organisatie. Een organisatie is immers een groep mensen die samen werken aan het bereiken van een bepaald doel. samenwerken is niet altijd makkelijk Samenwerken vergt inzet van alle betrokkenen. Als men in een organisatie...

read more

Conflict op het werk

Er zijn collega’s waarmee het contact als vanzelf loopt. Een pittige inhoudelijke discussie leidt dan tot een betere uitkomst in plaats van een geëscaleerde situatie. Met andere collega’s is het harder werken of soms zelfs heel hard werken om de relatie open en...

read more

Mediation bij arbeidsconflict – preventie door werkgever

Beperken van de impact van arbeidsconflicten kan al door de volgende punten in de organisatie in te bedden: - bewustwording van de werkgever dat conflicten bij een dynamische organisatie horen. Het ontwikkelen van conflictmanagement beleid laat de organisatie nadenken...

read more

Burn-out en re-integratie

Oog voor de relationele aspecten van de samenwerking is naast de feitelijke re-integratie en opbouw van de werkzaamheden nuttig om tot een duurzame terugkeer in het werkproces te komen. Bij re-integratie na burn-out is het raadzaam om naast het gesprek over...

read more

Onafhankelijke derde in een conflict

Een conflictsituatie betekend voor betrokkenen chaos. Maar wat is de toegevoegde waarde van een  onafhankelijke derde in een conflict. Een belangrijke toegevoegde waarde van de mediator is daarom om orde in de chaos te brengen. Een aantal aspecten waar de mediator...

read more

Vaardigheden van een mediator

Wat kenmerkt en goede mediator? Wanneer is iemand nu een goede mediator? Welke vaardigheden heb je als mediator absoluut nodig om als professional aan de slag te gaan? 3 belangrijke vaardigheden van een goede mediator zijn: Neutraliteit Compassie 'Superluisteren' De...

read more

Hulp nodig bij een conflict?

Heeft u een vraag? Of wilt u graag eens vrijblijvend telefonisch kennismaken? Vul dan het onderstaande formulier in of bel: (06) 41 43 55 55

Madzy begeleidt de gesprekken strak, onpartijdig, ze is praktisch ingesteld en creëert een prettige sfeer.                            

Deelnemer arbeidsmediation in de zorg

Werkt inzicht vergrotend en de gesprekken boden grond voor verdere ontwikkeling van het onderlinge vertrouwen. De lucht is geklaard.

Deelnemer arbeidsmediation

Prettig, kundig, houdt overzicht: Madzy Maljaars biedt een prettige setting om met elkaar in gesprek te gaan als het even moeilijk loopt.

Deelnemer klachtbemiddeling