Blog

Conflict op het werk

Er zijn collega’s waarmee het contact als vanzelf loopt. Een pittige inhoudelijke discussie leidt dan tot een betere uitkomst in plaats van een geëscaleerde situatie. Met andere collega’s is het harder werken of soms zelfs heel hard werken om de relatie open en...

read more

Mediation bij arbeidsconflict – preventie door werkgever

Beperken van de impact van arbeidsconflicten kan al door de volgende punten in de organisatie in te bedden: - bewustwording van de werkgever dat conflicten bij een dynamische organisatie horen. Het ontwikkelen van conflictmanagement beleid laat de organisatie nadenken...

read more

Burn-out en re-integratie

Oog voor de relationele aspecten van de samenwerking is naast de feitelijke re-integratie en opbouw van de werkzaamheden nuttig om tot een duurzame terugkeer in het werkproces te komen. Bij re-integratie na burn-out is het raadzaam om naast het gesprek over...

read more

Vaardigheden van een mediator

Wat kenmerkt en goede mediator? Wanneer is iemand nu een goede mediator? Welke vaardigheden heb je als mediator absoluut nodig om als professional aan de slag te gaan? 3 belangrijke vaardigheden van een goede mediator zijn: Neutraliteit Compassie 'Superluisteren' De...

read more

Just Culture

Conflicten benaderen als leermomenten, met de-escalatie tot gevolg.[1] Wat is Just Culture? Just culture is een manier van het omgaan met elkaar en met fouten welke zijn oorsprong vindt in de luchtvaart. Er wordt onder verstaan: Een omgeving waarin het uitgangspunt is...

read more

Rechten werknemer bij arbeidsconflict – Deel II

Deel ll – Vrijwillige deelname mediation? Is deelname aan mediation vrijwillig? Stel de Arbo-arts adviseert mediation. In hoeverre kan je dan nog spreken van een vrijwillige deelname van de betrokken werknemer aan mediation? Een van de voorwaarden van mediation is dat...

read more

Rechten werknemer bij arbeidconflict

Welke rechten heb je als werknemers bij een arbeidsconflict? De werknemer voelt zichzelf in een arbeidsconflict vaak de underdog tegen een grote sterke werkgever. Vaak blijft onderbelicht dat de werkgever bij ziekmelding van een werknemer door een arbeidsconflict een...

read more

Mediation naast rechtspraak

Mediation naast rechtspraak vaak van toegevoegde waarde! Positief resultaat van mediation in gerechtelijke procedures ligt rond de 60%. Mediation is nog effectiever indien betrokkenen eerder (voor het starten van een juridische procedure) met elkaar om de tafel gaan....

read more

Er is alleen nog maar toon, geen debat

Er is alleen nog maar toon, geen debat.’ Dat is de titel van een essay van Bas Heine in de NRC van 31 december 2016. Het debat moet worden terugveroverd op het ‘geschreeuw en de spin’. ‘Voorwaarde is dat iedereen zich gezien weet, ook als de opvattingen radicaal van...

read more

Samenleven

‘Om samen te kunnen leven moeten we verschillen in zienswijzen erkennen en respecteren. Dat betekent niet dat je je eigen visie op moet geven of altijd maar compromissen moet sluiten. Je kunt het ook grondig met elkaar oneens zijn en elkaar toch nog steeds serieus...

read more

Welke vragen stelt u de mediator bij de eerste kennismaking?

De onderstaande link betreft een blog van mij op de website van de Quality mediators waar ik ook bij ben aangesloten. Een mediator kiezen kan lastig zijn aangezien er veel keus is uit verschillende werkmethoden en type mediators! Mediator kiezen – waar moet ik op...

read more

Hulp nodig bij een conflict?

Vul voor een telefonische kennismaking onderstaand formulier in of bel (06) 41 43 55 55.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Madzy begeleidt de gesprekken strak, onpartijdig, ze is praktisch ingesteld en creëert een prettige sfeer.

Deelnemer arbeidsmediation in de zorg

Werkt inzicht vergrotend en de gesprekken boden grond voor verdere ontwikkeling van het onderlinge vertrouwen. De lucht is geklaard.

Deelnemer arbeidsmediation

Prettig, kundig, houdt overzicht: Madzy Maljaars biedt een prettige setting om met elkaar in gesprek te gaan als het even moeilijk loopt.

Deelnemer klachtbemiddeling